Mac mini Logic Board Removal Tool

  • Mac mini Logic Board Removal Tool / Stainless Steel
  • 360°
360
Mac mini Logic Board Removal Tool

$4.99

$4.99

Product Details

Description

Description

This simple tool pries the logic board free to allow access to the hard drive in your 2010 to 2014 Mac mini.

Compatibility

Compatibility

  • Mac mini A1347 Mid 2010 to Late 2014

Specifications

Specifications

Part #:
922-9588

Compatibility

Mac mini Late 2012
A1347 (EMC 2570) 2.3 GHz (Quad i7)
A1347 (EMC 2570) 2.5 GHz (Dual i5)
A1347 (EMC 2570) 2.6 GHz (Quad i7)
Mac mini Late 2014
A1347 (EMC 2840) 1.4 GHz (Dual i5)
A1347 (EMC 2840) 2.6 GHz (Dual i5)
A1347 (EMC 2840) 2.8 GHz (Dual i5)
A1347 (EMC 2840) 3.0 GHz (Dual i7)
Mac mini Mid 2010
A1347 (EMC 2364) 2.4 GHz (Core 2 Duo, Mid 2010)
A1347 (EMC 2364) 2.66 GHz (Core 2 Duo, Mid 2010)
Mac mini Mid 2011
A1347 (EMC 2442) 2 GHz (Quad i7)
A1347 (EMC 2442) 2.3 GHz (Dual i5)
A1347 (EMC 2442) 2.5 GHz (Dual i5)
A1347 (EMC 2442) 2.7 GHz (Dual i7)

Show 1 more device

Customer Reviews