De ce nu se mai pornește ,doar pe jumătate?

Nu mai pornește doar pe jumătate

Answer this question I have this problem too

Is this a good question?

Score 0
Add a comment