Skip to main content

Fix Your Stuff

Right to Repair

Parts & Tools

Help

سازه پارچه ای

در سازه چادری به فرم خیمه تا علاوه بر زیبایی که این پوشش سقف چادری بر روی مجتمع تجاری می کند افراد زیر این سایبان از باران و برف و نور آفتاب محفوظ خواهند بود.

-

دارالترجمه رسمی