Sony Ericsson Xperia X10 Mini E10i Teardown
Author: Walter Galan