Skip to main content
English
Dutch

Translating step 25

Step 25
The iPhone X earns a 6 out of 10 on our repairability scale (10 is the easiest to repair):
Final Thoughts
  • The iPhone X earns a 6 out of 10 on our repairability scale (10 is the easiest to repair):

  • Display and battery repairs remain a priority in the iPhone's design.

  • A cracked display can be replaced without removing the biometric Face ID hardware.

  • Liberal use of screws is preferable to glue—but you'll have to bring your Apple-specific drivers (Pentalobe and tri-point) in addition to a standard Phillips.

  • Waterproofing measures complicate some repairs, but make difficult water damage repairs less likely.

  • Fussy cables tie unrelated components together into complex assemblies—expensive and troublesome to replace.

  • Glass on front and back doubles the likelihood of drop damage—and if the back glass breaks, you'll be removing every component and replacing the entire chassis.

De iPhone X verdient 6 van de 10 punten op onze repareerbaarheidsschaal (10 is het gemakkelijkst te repareren):

Scherm- en batterijreparaties blijven een prioriteit in het design van de iPhone's.

Een gebarsten scherm kan worden vervangen zonder de biometrische Face ID-hardware te hoeven verwijderen.

Het royale gebruik van schroefjes is nog steeds beter dan lijm—maar je zult je speciale Apple-schroevendraaiers (Pentalobe en tri-point) nodig hebben naast de standaard Phillips.

Maatregelen om de waterdichtheid te verbeteren, maken sommige reparaties wat lastiger, maar zorgen wel dat het risico op waterschade minder groot is.

Een wirwar aan kabels verbindt schijnbaar ongerelateerde onderdelen en creëert zo complexe modules—duur en lastig te vervangen.

Glas aan zowel de voor- als achterkant verdubbelt de kans op glasschade—en als de glazen achterkant barst zul je ieder onderdeel plus het gehele chassis moeten vervangen.

Your contributions are licensed under the open source Creative Commons license.