Skip to main content

Notice: You are editing a prerequisite guide. Any changes you make will affect all 23 guides that include this step.

English
Dutch

Translating step 13

Step 13
Make sure the battery is disconnected before you disconnect or reconnect the cable in this step. Use a spudger or a fingernail to disconnect the display data cable connector.
  • Make sure the battery is disconnected before you disconnect or reconnect the cable in this step.

  • Use a spudger or a fingernail to disconnect the display data cable connector.

  • When reassembling your phone, the display data cable may pop off its connector. This can result in white lines or a blank screen when powering your phone back on. If that happens, simply reconnect the cable and power cycle your phone. The best way to power cycle your phone is to disconnect and reconnect the battery connector.

Zorg dat de batterij los is gekoppeld voordat je begint met het loskoppelen of weer aansluiten van de kabel in deze stap.

Gebruik een spudger of een nagel om de aansluiting van de schermdatakabel los te koppelen.

Bij het hermonteren van je telefoon kan het zijn dat de schermdatakabel loskomt van de aansluiting. Dit kan leiden tot witte lijnen of een zwart scherm bij het inschakelen van je iPhone. In dat geval moet je de kabel weer aansluiten en je iPhone "power cyclen", wat je kunt doen door de batterijaansluiting los te koppelen en weer aan te sluiten.

Your contributions are licensed under the open source Creative Commons license.