Skip to main content
English
Dutch

Translating step 3

Step 3
Apple continues the everlasting trend of locking users out with pentalobular screws. Luckily, we came prepared. We whip out our trusty iPhone 5 Liberation Kit, and to our pleasant surprise, it works! Unfortunately, we are ill-equipped in the color department, as we only have silver and black replacement Phillips screws. We are currently involved in heavy lobbying to our product designers to create 14k gold replacement screws. They'll be $50 each and strip the first time you try to unscrew them, so they will be perfect for the iPhone. Stay posted.
  • Apple continues the everlasting trend of locking users out with pentalobular screws. Luckily, we came prepared. We whip out our trusty iPhone 5 Liberation Kit, and to our pleasant surprise, it works!

  • Unfortunately, we are ill-equipped in the color department, as we only have silver and black replacement Phillips screws.

  • We are currently involved in heavy lobbying to our product designers to create 14k gold replacement screws. They'll be $50 each and strip the first time you try to unscrew them, so they will be perfect for the iPhone. Stay posted.

  • With our iPhone 5s sufficiently liberated, it reminds us of another polka-dotted iPhone teardown coming in the near futureā€¦

Apple blijft de trend voortzetten om iPhone-gebruikers buiten te houden met het gebruik van pentalobe schroeven. Gelukkig hadden wij ons daar al op voorbereid. We trekken onze iPhone 5 bevrijdingskit tevoorschijn en, niet geheel tot onze verbazing, werkt die perfect!

Helaas zijn we minder goed voorbereid wat betreft onze kleurenafdeling, aangezien we enkel zilveren en zwarte vervangende Phillips schroeven hebben.

We zijn momenteel hard aan het lobby'en bij onze productontwerpers om ze 14k gouden vervangende schroeven te laten maken. Ze zullen $50 per stuk zijn en bij de eerste keer dat je ze los probeert te schroeven, gestript worden, en dus perfect zijn voor de iPhone. Houd het nieuws in de gaten.

Nu we onze iPhone 5s voldoende bevrijd hebben, doet het ons denken aan nog een dergelijke polka-gepunte iPhone-demontage die jullie in de toekomst zullen gaan zien...

Your contributions are licensed under the open source Creative Commons license.