Skip to main content
English
Dutch

Translating step 5

Step 5
Use a Phillips screwdriver to remove the five screws securing the battery.
  • Use a Phillips screwdriver to remove the five screws securing the battery.

  • Lift and remove the battery.

  • Hold the laptop's power button down for 15 seconds to drain any residual power from the laptop.

Gebruik een Phillips-schroevendraaier om de vijf schroeven die de batterij bevestigen te verwijderen.

Til de batterij omhoog en verwijder deze uit de laptop.

Houd de aan-/uitknop van de laptop gedurende 15 seconden ingedrukt om alle resterende stroom uit de laptop te laten lopen.

Your contributions are licensed under the open source Creative Commons license.