Skip to main content

Notice: You are editing a prerequisite guide. Any changes you make will affect all 2 guides that include this step.

English
Dutch

Translating step 10

Step 10
Remove the speaker. The speaker's adhesive gasket is not reusable. Peel away any remaining adhesive residue with tweezers.
  • Remove the speaker.

  • The speaker's adhesive gasket is not reusable. Peel away any remaining adhesive residue with tweezers.

  • To help protect against water and dust intrusion, replace the adhesive gasket during reassembly. Prep the area by cleaning it with a bit of isopropyl alcohol and a lint-free cloth or coffee filter so that the gasket adheres properly. Install a new gasket onto the speaker, and then install the speaker.

Verwijder de luidspreker.

De vastgelijmde pakking van de luidspreker is niet herbruikbaar. Gebruik een pincet om de overgebleven lijmresten weg te halen.

Vervang de gelijmde pakking wel om ervoor te zorgen dat de telefoon beschermd blijft tegen binnenkomend water en stof. Prepareer het gebied door de lijmresten weg te halen en alles schoon te maken met isopropyl alcohol en een stofvrij doek of een koffiefilter. Bevestig een nieuwe pakking op de luidspreker en installeer deze dan pas.

Your contributions are licensed under the open source Creative Commons license.