Skip to main content

Notice: You are editing a prerequisite guide. Any changes you make will affect all 9 guides that include this step.

English
Dutch

Translating step 1

Step 1
Remove three 1.2 mm Y000 screws securing the battery connector cover bracket. Remove the bracket.
Unscrew the battery connector cover
  • Remove three 1.2 mm Y000 screws securing the battery connector cover bracket.

  • Remove the bracket.

  • Throughout this repair, keep track of each screw and make sure it goes back exactly where it came from to avoid damaging your iPhone.

  • During reassembly, this is a good point to power on your iPhone and test all functions before you seal the display in place. Be sure to power your iPhone back down completely before you continue working.

Verwijder drie 1.2 mm Y000-schroeven die de beschermplaat van de batterij-aansluiting vasthouden.

Verwijder de plaat.

Zorg ervoor dat je tijdens de reparatie je schroeven niet kwijtraakt of verliest en zorg dat je ze, bij het terugplaatsen, op de juiste plek plaatst om beschadiging van je iPhone te voorkomen.

Tijdens het terug in elkaar zetten, vormt dit een goed moment om je iPhone aan te zetten om alle functies te testen voordat je het scherm weer volledig bevestigt. Vergeet niet je iPhone weer uit te schakelen als je weer verder gaat.

Your contributions are licensed under the open source Creative Commons license.