Skip to main content

Notice: You are editing a prerequisite guide. Any changes you make will affect all 7 guides that include this step.

English
Dutch

Translating step 10

Step 10
Open the iPhone by swinging the display up from the left side, like the back cover of a book. Don't try to fully separate the display yet, as several fragile ribbon cables still connect it to the iPhone's logic board. Lean the display against something to keep it propped up while you're working on the phone.
  • Open the iPhone by swinging the display up from the left side, like the back cover of a book.

  • Don't try to fully separate the display yet, as several fragile ribbon cables still connect it to the iPhone's logic board.

  • Lean the display against something to keep it propped up while you're working on the phone.

  • During reassembly, lay the display in position, align the clips along the top edge, and carefully press the top edge into place before snapping the rest of the display down. If it doesn't click easily into place, check the condition of the clips around the perimeter of the display and make sure they aren't bent.

Open de iPhone door het scherm van links naar rechts open te klappen, alsof je de achterkant van een boek opent.

Probeer het scherm nog niet volledig los te krijgen, aangezien deze nog steeds aan het logic board van de iPhone verbonden is met een aantal kwetsbare lintkabels.

Laat het scherm op een object leunen, zodat je niet te veel spanning op de kabels zet en je nog steeds aan de telefoon kunt werken.

Tijdens de hermontage breng je het scherm in positie, op één lijn met de klemmen aan de bovenkant, en druk je de bovenkant van het scherm voorzichtig in de klemmen voordat je de rest van het scherm vastklikt. Als het scherm niet goed vastklikt, controleer je de klemmen om zeker te weten dat ze niet gebogen zijn.

Your contributions are licensed under the open source Creative Commons license.