Skip to main content

Notice: You are editing a prerequisite guide. Any changes you make will affect all 2 guides that include this step.

English
Dutch

Translating step 6

Step 6
Remove the battery from the iPhone.
Remove the battery
  • Remove the battery from the iPhone.

  • If your replacement battery came in a plastic sleeve, slide off and remove the sleeve before installation.

  • If there's any alcohol solution remaining in the phone, carefully wipe it off or allow it to air dry before installing your new battery.

  • If your new battery doesn’t have adhesive preinstalled, refer to this guide to replace the adhesive strips.

  • Perform a force restart after reassembly. This can prevent several issues and simplify troubleshooting.

  • Before you adhere the replacement battery, temporarily reconnect the battery connector to the logic board socket. This ensures that the battery is properly aligned in its recess.

  • Adhere the battery, disconnect it, and continue reassembling your device.

Verwijder de batterij uit de iPhone.

Als je vervangende batterij werd geleverd in een plastic hulsel, verwijder dan eerst het hulsel voordat je de batterij installeert.

Als er zich nog alcoholresten in de behuizing bevinden, veeg je deze nu voorzichtig weg of laat je deze drogen voordat je je nieuwe batterij installeert.

Als je nieuwe batterij geen vooraf geïnstalleerde kleefstrips bevat, gebruik dan deze handleiding om de kleefstrips ook te vervangen.

Voer een geforceerde herstart uit na het weer in elkaar zetten van je telefoon. Dit kan een aantal problemen voorkomen en probleemoplossing vergemakkelijken.

Zorg dat je je nieuwe batterij, voordat je deze definitief bevestigt, eerst weer even tijdelijk op het contact op het logic board aansluit. Dit helpt bij het op de juiste positie plaatsen van de batterij.

Vervolgens bevestig je de batterij, koppel je deze weer los van het contact op het logic board en ga je verder met het weer in elkaar zetten van je toestel.

Your contributions are licensed under the open source Creative Commons license.