Skip to main content

Changes to Step #1

Edit by ant _ _ _

Edit declined by Jeff Suovanen

Before
After
Unchanged

Step Lines

[* black] Remove the following 10 screws securing the lower case to the MacBook Pro 13" Unibody:
- [* red] Seven 3 mm Phillips screws.
- [* orange] Three 13.5 mm Phillips screws.
+ [* red] Seven 3 mm long Phillips #00 screws.
+ [* orange] Three 13.5 mm long Phillips #00 screws.
+[* black] ''Polish language:'' usuń następujące 10 wkrętów zabezpieczających dolną obudowę w MacBook Pro 13 " jednobryłową:
+ [* red] Siedem śrub krzyżakowych Phillips #00, o dług. 3 mm.
+ [* orange] Trzy śruby Phillips # 00, o dług. 13,5 mm.