Skip to main content

Changes to Step #6

Edit by Laura Ahsmann

Edit approved by Laura Ahsmann

Before
After
Unchanged

Step Lines

+[title] Bevestig het moederbord
+[* black] Ben voorzichtig met de componenten die weer vastgezet moeten worden

Image 1

No previous image

Added

Image 2

No previous image

Added