relay de bonba de gasolina

como probar el relay de la bomba de gasolina y si tiene un fusible tambien

Answer this question I have this problem too

Is this a good question?

Score 5
Add a comment